לפגישה ראשונה חינם פנה אלינו:

מדריך להפעלת הפניית שיחה

הלשכה מברכת אותך על הצטרפותך לשירותי המשרד המקצועיים שהיא מספקת ומגישה עבורך מדריך להפניית השיחה לפי המפעילים השונים.

את ההפניה יש לבצע למס' (חיפ) שהוקצה לכם מהלשכה. ( 03/073XXXXXXX )

 

קו נייח:

הפניית כל השיחות:                                 72 * ←  מס' חיפ  ←  ישמע צליל תפוס  ←  להניח שפופרת

באין מענה (20 שניות):                             74 * ←  מס' חיפ  ←  ישמע צליל תפוס  ←  להניח שפופרת

תפוס/ממתינה:                                        73 *  ←  מס' חיפ  ←  ישמע צליל תפוס  ←  להניח שפופרת

ביטול הפניות:                                                 #72 /#73 /#74   ←  צליל אישור  ←  להניח שפופרת

 

אורנג':

הפניית כל השיחות:                                                             *21*  ←  מס' חיפ  ←  #  ←  מקש חיוג

באין מענה:          *61*  ←  מס' חיפ  ←  **  ←  (פרק זמן רצוי בשניות)15/25/30  ←  #  ←  מקש חיוג

כשהמכשיר כבוי:                                                                *62*  ←  מס' חיפ  ←  #  ←  מקש חיוג

תפוס/ ממתינה:                                                                  *67*  ←  מס' חיפ  ←  #  ←  מקש חיוג

ביטול השירות:                                                                              מקש חיוג  ←  #21/61/62/67# 

 

סלקום:

הפניית כל השיחות:                                                   מקש חיוג  →  **21*  →  XX-XXXXXXX  →  #

באין מענה:                                                             מקש חיוג  →  **61*  →  XX-XXXXXXX  →  #

תפוס / ממתינה:                                                        מקש חיוג  →  **67*  →  XX-XXXXXXX  >  #

ביטול השירות:                                                                            מקש חיוג  ←  ##21/61/62/67# 

 

פלאפון:

באין מענה:                                                                         מקש חיוג  →  *71  →  XX-XXXXXXX

תפוס/ממתינה:                                                                     מקש חיוג  →  *72  →  XX-XXXXXXX

ביטול השירות:                                                                                              מקש חיוג  →  *730

 

מכשירי פלאפון high speed Gsm:

הפנייה:                                                                             מקש חיוג  →  *21*  →  XX-XXXXXXX

ביטול הפנייה:                                                                                              מקש חיוג  #21#  →  

 

  • ניתן לבצע הפנייה גם דרך תפריט המכשיר שברשותך, אותו ניתן לתפעל דרך מוקדי השירות של חברות הסלולר.
  • בעת נסיעה לחו"ל עם המכשיר הסלולרי, יש להתעדכן מול החברה הסלולרית שלך אודות עלויות הפניית שיחה בחו"ל.